Bevezető

Az alábbi Általános Feltételek - a továbbiakban: Feltételek a webshopban történő megrendelésére vonatkozó általános feltételeket határozzák meg. Annak érdekében, hogy a webshopon található termékek megrendelésekor tisztában legyen a megrendelésre és szállításra vonatkozó feltételekkel, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat.

A jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit

A Vevő a webshopban történt regisztrálással egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el a jelen Feltételeket. 

Az Eladó jogosult a jelen Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Vevőnek küldött értesítés nélkül módosítsa. Ezért arra kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el a jelen Feltételeket, ha a webshopot a korábbiakban már használta.

A szerződés létrejötte

A webshop használata során nem jön létre jogviszony a Vevő és az Au Cash Kft. között.

A webshopban leadott megrendelést a megrendelés kézhezvételének elektronikus levélben történő visszaigazolásakor az Eladó megkapja. Az adás-vételi vagy szállítási szerződés a Vevő és az Eladó között, a termék átadásakor jön létre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt Termék nincs készletében, illetve nem szerezhető be.

A webshop-on feltüntetett árak kizárólag a webshop-on keresztül történő értékesítésre vonatkoznak, a webshop-on keresztül történő megrendelés esetén érvényesek!

A vevői igények egyeztetése a megrendelés visszaigazolásakor történik. Módosításra legkésőbb a szállítást megelőzően 24 órával van lehetőség.

A megrendelt termékeket, megrendeléstől számítva 7 napig tároljuk. Amennyiben ez idő alatt nem veszik át a terméket, úgy a megrendelést töröljük.

Ha a vevő eláll a szerződéstől az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a vevőnek kell állnia,

Visszavásárlás, csere

Nem megfelelő termékeket tudunk cserélni, illetve beszámítani másik termékbe.

Terméket csak eredeti, gyári, sérülésmentes csomagolásban áll módunkban visszavenni. Akkumulátorok esetén a terméket nem tudjuk cserélni vagy visszavenni semmilyen esetben!

Kibontott, sérült, már beépített alkatrészek cseréjére nincs mód!!!

Kérjük, amennyiben bármilyen problémája van a termékkel, nem megfelelő, vagy bármi más, azt 14 napon belül jelezze felénk.

14 nap után nincs mód cserére vagy visszavásárlása.

Amennyiben a megrendelés lemondása a vevő hibájából történik, úgy köteles a keletkezett költségeket megtéríteni az eladó részére.

Ide tartozik át nem vett postai küldemény esetén a postaköltség.

Visszaküldés esetén a postaköltség a vevőt terheli, az általunk számított postaköltség pedig nem kerül visszatérítésre.

Esetleges panaszukkal fordulhatnak

Budapest - XVI. kerületi Polgármesteri Hivatala Hatósági Osztály Ipari és Kereskedelmi Csoport

Cím: 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

Telefon: 061 / 401-14-00

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Felügyelősége

Cím:1052 Budapest, Városház u.7.

Telefon:061 / 318-26-81

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím:1016 Budapest. Krisztina krt.99.

Telefon:061 / 488-21-31